Trang Chủ / Thắc mắc thường gặp / Từ ngày 15/06/2023, Viettel dừng những gói cước Data nào ?

Từ ngày 15/06/2023, Viettel dừng những gói cước Data nào ?

Một thay đổi lớn trong tháng 06/2023 đó là Viettel sẽ dừng hàng loạt các gói cước 1 tháng, cụ thể là vào ngày 15/06/2023 các gói cước Data và combo sẽ dừng đăng ký mới, vậy thì cụ thể là các gói cước nào, mời bạn cùng tìm hiểu nhé !

Viettel dừng những gói cước Data nào ?

Dưới đây là danh sách các gói cước dừng từ ngày 15/06/2023:

 • Các gói Data: MIMAX4G, MIMAX50, MIMAX500, SG120, SG90,ST120U, XL100, XL90U, UMAX4G, 12UMAX4G, 3UMAX4G, 6UMAX4G, 6ST120, 12ST120, 3TRE60, 6TRE60, 12TRE60, HI20, 3HI20, 6HI20, 12HI20, 3UMAX70, 3UMAX90, 3ST90N, 6ST90N, ECOD10, MIMAX5N, MT10U, WC1, WC2, 12ST60N, 6ST60N, 3ST60N, ST60N, ST90N, 12ST90N, 12UMAX50N, 12UMAX70, 6UMAX70, UMAX70, UMAX90, 12UMAX90, ST70U, 6ST70U, 12ST70U, 6UMAX90, D500T, ECOD20, ECOD30, MIMAX200, ST120, ST200, TRE60, UMAX300, V120.
 • Các gói combo Data & Thoại: 12F120U,12F90U,12HS,12V120SV, V12SV, 3HS, V3SV, 3V120SV, 6HS, V6SV, 6V120SV, ACV, BACLIEU100, CAMAU200, F120U, F90U, G70D, G70N, HT100, KH100, ,V120S, V1SV, V120SV, V150, V199, V90S, VVL100, VPCP, VT0, V70K, 6AGG90, 6BKN90, 6HNM90, 6HBH90, 3HBH90, 12HNM90, 12HBH90, 3BKN90, 3HGG90, 3HNM90, NTN90, 3TVH90, HUG90, 6HYN90, 6TVH90, 6HPG90, 12TVH90, 3TBH90, 6LSN90, 12HPG90, 3LSN90, 12LSN90, 3LDG90, 12LDG90, 6LDG90, THA90, 6PYN90, 12TGG90, 6YBI90, 3PYN90, 6TGG90, 12PYN90, V50S, V30K, SV25, DN150, 3TRE90X, 12AGG90, 12BKN90, 12CBG90, 12DCN90, 12DLK90, 12DN90, 12HGG90, 12HYN90, 12KHA90, 12LCI90, 12LCU90, 12NAN90, 12PTO90, 12QNH90, 12QNI90, 12SLA90, 12TBH90, 12TNN90, 12TQG90, 12YBI90, 3AGG90, 3DCN90, 3DN90, 3KHA90, 3LCI90, 3PTO90, 3QNH90, 3QNI90, 3SLA90, 3TNN90, 3TQG90, 6CBG90, 6DCN90, 6DLK90, 6DN90, 6HGG90, 6KHA90, 6LCI90, 6LCU90, 6NAN90, 6PTO90, 6QNH90, 6QNI90, 6SLA90, 6TBH90, 6TNN90, 6TQG90, AGG90, BKN90, CBG90, DCN90, DLK90, DN90, HGG90, HYN90, KHA90, LCI90, LCU90, LSN90, NAN90, PTO90, PYN90, QNH90, QNI90, SLA90, TGG90, TNH90, TNN90, TQG90, TVH90, VPC90, YBI90, ST12SV/12TRE90, ST3SV/3TRE90, ST6SV/6TRE90,12GLI90, 12KTM90, 3KTM90, 3TGG90, 3YBI90, 6GLI90, 6KTM90, BDG90, BDH90, BGG90, BNH90, BPC90, BTE90, BTN90, CTO90, DNG90, DNI90, DTP90, GLI90, HBH90, HCM90, HDG90, HNI90, HNM90, HPG90, HTH90, HUE90, KGG90, KTM90, LAN90, LDG90, NBH90, NDH90, QBH90, QNM90, QTI90, STG90, TBH90, VLG90, VTU90, 12CT90, 3CT90, 6CT90, CT90, 12TRE90X/12V90X, 6TRE90X/6V90X, 3V120, 3V120N, 3V150C, 6V150C, 3V150N, 6V150N, 12V150N, 3V50C, 6V50C,12V150C, 3V70C, 6V70C, 12V70C, ST1SV/TRE90, CM90,3CM90, 6CM90, 12CM90, MWG120, 3MWG120, 6MWG120, 12MWG120, 12V120C, V120N, 6V120N, 12V120N, 3V120Z, 12V120Z, 12V50C, V50C, V120C, 3V120C, V150Z, 3V150Z, 12V150Z, 6V120C, V120Z, 6V120Z, 6V150Z, V120, V120K, 6V120, 12V120, V120E, V150C, V150N, V70C, V90X.
Từ ngày 15/06/2023, Viettel dừng những gói cước Data nào ?

Giờ thì bạn đã biết được các gói cước Data và combo dừng đăng ký mới rồi đúng không nào, xem thêm Viettel triển khai 4 gói cước Data 1 tháng mới cho KH từ 15/06/2023 hoặc tìm hiểu nhanh bảng sau để chọn gói phù hợp đăng ký sử dụng nhé.

Tên góiThông tin
SD70
 • Giá cước: 70.000đ
 • Dung lượng: 1GB/ngày (Hết 1GB ngưng truy cập)
 • Hạn Dùng: 30 ngày
 • Áp dụng cho: TB kích hoạt từ 01/01/2023
 • Bấm ĐĂNG KÝ NHANH
 • Hoặc soạn: SD70 KHG gửi 9123
 • Xem chi tiết
SD90
 • Giá cước: 90.000đ
 • Dung lượng: 1.5GB/ngày (Hết 1.5GB ngưng truy cập)
 • Hạn Dùng: 30 ngày
 • Áp dụng cho: TB di động Viettel
 • Bấm ĐĂNG KÝ NHANH
 • Hoặc soạn: SD90 KHG gửi 9123
 • Xem chi tiết
SD120
 • Giá cước: 120.000đ
 • Dung lượng: 2GB/ngày (Hết 2GB ngưng truy cập)
 • Hạn Dùng: 30 ngày
 • Áp dụng cho: TB di động Viettel
 • Bấm ĐĂNG KÝ NHANH
 • Hoặc soạn: SD120 KHG gửi 9123
 • Xem chi tiết
SD150
 • Giá cước: 150.000đ
 • Dung lượng: 3GB/ngày (Hết 3GB ngưng truy cập)
 • Hạn Dùng: 30 ngày
 • Áp dụng cho: TB di động Viettel
 • Bấm ĐĂNG KÝ NHANH
 • Hoặc soạn: SD150 KHG gửi 9123
 • Xem chi tiết