Trang Chủ / Hướng dẫn dịch vụ / Các gói 4G Viettel 6 tháng mới nhất ưu đãi 1GB, 5GB, 8GB 1 ngày

Các gói 4G Viettel 6 tháng mới nhất ưu đãi 1GB, 5GB, 8GB 1 ngày

Sử dụng dịch vụ trong thời gian dài sẽ giúp tiết kiệm thời gian và chi phí, chính vì vậy mà Viettel cung cấp rất nhiều gói cước 4G Viettel 6 tháng cho khách hàng, bài viết này sẽ tổng hợp các gói 4G Viettel 6 tháng mới nhất ưu đãi 1GB, 5GB, 8GB 1 ngày kèm với ưu đãi gọi thoại nội mạng và ngoại mạng. Mời bạn cùng tìm hiểu.

Các gói cước Data Viettel 6 tháng

Gói cước 6SD70 Viettel

Giá cước đăng ký dịch vụ 420.000đ/ lần, trừ vào tài khoản chính

Thời hạn sử dụng 180 ngày tính từ ngày đăng ký dịch vụ thành công

Miễn phí 180GB Data tốc độ cao ( mỗi ngày 1GB Data x 180 ngày)

Đăng ký gói 6SD70 bạn soạn tin: 6SD70 KHG gửi 9123 hoặc bấm “ĐĂNG KÝ NHANH”

6SD70

420.000 đồng/ 180 ngày

180GB (1GB/ngày x 180 ngày)

( Hết 1GB ngưng truy cập )

ĐĂNG KÝ NHANH

Hoặc Soạn tin:

( 6SD70 KHG gửi 9123 )

Gói cước 6SD90 Viettel

Giá cước đăng ký dịch vụ 540.000đ/ lần, trừ vào tài khoản chính

Thời hạn sử dụng 180 ngày tính từ ngày đăng ký dịch vụ thành công

Miễn phí 270GB Data tốc độ cao ( mỗi ngày 1.5GB Data x 180 ngày)

Đăng ký gói 6SD90 bạn soạn tin: 6SD90 KHG gửi 9123 hoặc bấm “ĐĂNG KÝ NHANH”

6SD90

540.000 đồng/ 180 ngày

270GB (1.5GB/ngày x 180 ngày)

( Hết 1.5GB ngưng truy cập )

ĐĂNG KÝ NHANH

Hoặc Soạn tin:

( 6SD90 KHG gửi 9123 )

Gói 6SD90 Viettel miễn phí 1.5GB 1 ngày giá rẻ chỉ 540k 6 tháng
Gói 6SD90 Viettel miễn phí 1.5GB 1 ngày giá rẻ chỉ 540k 6 tháng

Gói cước 6SD120 Viettel

Giá cước đăng ký dịch vụ 720.000đ/ lần, trừ vào tài khoản chính

Thời hạn sử dụng 180 ngày tính từ ngày đăng ký dịch vụ thành công

Miễn phí 2GB Data tốc độ cao/ ngày ( Hết 2GB ngưng truy cập )

Đăng ký gói 6SD120 bạn soạn tin: 6SD120 KHG gửi 9123 hoặc bấm “ĐĂNG KÝ NHANH”

6SD120

720.000 đồng/ 180 ngày

360GB (2GB/ngày x 180 ngày)

( Hết 2GB ngưng truy cập )

ĐĂNG KÝ NHANH

Hoặc Soạn tin:

( 6SD120 KHG gửi 9123 )

Gói cước 6SD135 Viettel

Giá cước đăng ký dịch vụ 810.000đ/ lần, trừ vào tài khoản chính

Thời hạn sử dụng 180 ngày tính từ ngày đăng ký dịch vụ thành công

Miễn phí 5GB Data tốc độ cao/ ngày ( Hết 5GB ngưng truy cập )

Đăng ký gói 6SD135 bạn soạn tin: 6SD135 KHG gửi 9123 hoặc bấm “ĐĂNG KÝ NHANH”

6SD135

810.000 đồng/ 180 ngày

900GB (5GB/ngày x 180 ngày)

( Hết 5GB ngưng truy cập )

ĐĂNG KÝ NHANH

Hoặc Soạn tin:

( 6SD135 KHG gửi 9123 )

Gói 6SD135 Viettel miễn phí 5GB/ngày giá rẻ chỉ 810k 6 tháng
Gói 6SD135 Viettel miễn phí 5GB/ngày giá rẻ chỉ 810k 6 tháng

Gói cước 6SD150 Viettel

Giá cước đăng ký dịch vụ 900.000đ/ lần, trừ vào tài khoản chính

Thời hạn sử dụng 180 ngày tính từ ngày đăng ký dịch vụ thành công

Miễn phí 3GB Data tốc độ cao/ 30 ngày ( Hết 3GB/ ngày ngưng truy cập )

Đăng ký gói 6SD150 bạn soạn tin: 6SD150 KHG gửi 9123 hoặc bấm “ĐĂNG KÝ NHANH”

6SD150

900.000 đồng/ 180 ngày

540GB (3GB/ngày x 180 ngày)

( Hết 3GB ngưng truy cập )

ĐĂNG KÝ NHANH

Hoặc Soạn tin:

( 6SD150 KHG gửi 9123 )

Các gói cước Combo Data Viettel 6 tháng

Gói cước 6V90C Viettel

Gói 6V90C là gói cước combo 6 tháng rất hấp dẫn, giá cước 540k, ưu đãi mỗi 30 ngày như sau:

 • Miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng Viettel <= 20 phút, tối đa 1000 phút
 • Tặng 20 phút gọi ngoại mạng Viettel
 • Miễn phí 30GB Data tốc độ cao 3G/4G, mỗi ngày 1GB Data
 • Miễn phí Data truy cập ứng dụng giải trí TikTok

Thời hạn sử dụng các ưu đãi của gói cước trong vòng 180 ngày ( 6 chu kỳ x 30 ngày )

Đăng ký gói 6V90C bạn soạn tin: 6V90C KHG gửi 9123 hoặc bấm “ĐĂNG KÝ NHANH”

6V90C

540.000 đồng

1GB Data/ngày x 180 ngày

& Miễn phí gọi nội mạng < 20p

(Tối đa 1000 phút/ 30 ngày)

& Miễn phí 20p gọi ngoại mạng/ 30 ngày

ĐĂNG KÝ NHANH

Hoặc Soạn tin:

( 6V90C KHG gửi 9123 )

Gói cước 6V90B Viettel

Gói 6V90B là gói cước combo 6 tháng áp dụng cho thuê bao theo danh sách, giá cước 540k, ưu đãi mỗi 30 ngày như sau:

 • Miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng Viettel <= 10 phút
 • Tặng 30 phút gọi ngoại mạng Viettel
 • Miễn phí 30GB Data tốc độ cao 3G/4G, mỗi ngày 1GB Data

Thời hạn sử dụng các ưu đãi của gói cước trong vòng 180 ngày ( 6 chu kỳ x 30 ngày )

Đăng ký gói 6V90B bạn soạn tin: 6V90B KHG gửi 9123 hoặc bấm “ĐĂNG KÝ NHANH”

6V90B

540.000 đồng/180 ngày

Miễn phí 10 phút/ cuộc gọi nội mạng

Miễn phí 180 phút gọi ngoại mạng

& 180GB DATA (1GB/ngày x 180 ngày)

( Hết 1GB/ngày ngưng truy cập )

ĐĂNG KÝ NHANH

Hoặc Soạn tin:

( 6V90B KHG gửi 9123 )

Gói cước 6V120B Viettel

Gói 6V120B là gói cước combo 6 tháng áp dụng cho thuê bao theo danh sách, giá cước 720k, ưu đãi mỗi 30 ngày như sau:

 • Miễn phí 45GB Data tốc độ cao ( mỗi ngày 1.5GB Data x 30 ngày)
 • Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút
 • Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng Viettel

Thời hạn sử dụng các ưu đãi của gói cước trong vòng 180 ngày ( 6 chu kỳ x 30 ngày )

Đăng ký gói 6V120B bạn soạn tin: 6V120B KHG gửi 9123 hoặc bấm “ĐĂNG KÝ NHANH”

6V120B

720.000 đồng/180 ngày

Miễn phí 10 phút/ cuộc gọi nội mạng

Miễn phí 300 phút gọi ngoại mạng

& 270GB DATA (1.5GB/ngày x 180 ngày)

( Hết 1.5GB/ngày ngưng truy cập )

ĐĂNG KÝ NHANH

Hoặc Soạn tin:

( 6V120B KHG gửi 9123 )

Gói cước 6V150B Viettel

Gói 6V150B là gói cước combo 6 tháng áp dụng cho thuê bao theo danh sách, giá cước 900k, ưu đãi mỗi 30 ngày như sau:

 • Miễn phí 60GB Data tốc độ cao ( mỗi ngày 2GB Data x 30 ngày)
 • Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút
 • Miễn phí 80 phút gọi ngoại mạng Viettel

Thời hạn sử dụng các ưu đãi của gói cước trong vòng 180 ngày ( 6 chu kỳ x 30 ngày )

Đăng ký gói 6V150B bạn soạn tin: 6V150B KHG gửi 9123 hoặc bấm “ĐĂNG KÝ NHANH”

6V150B

900.000 đồng/180 ngày

Miễn phí 10 phút/ cuộc gọi nội mạng

Miễn phí 480 phút gọi ngoại mạng

& 360GB DATA (2GB/ngày x 180 ngày)

( Hết 2GB/ngày ngưng truy cập )

ĐĂNG KÝ NHANH

Hoặc Soạn tin:

( 6V150B KHG gửi 9123 )

Gói cước 6V200B Viettel

Gói 6V200B là gói cước combo 6 tháng áp dụng cho thuê bao theo danh sách, giá cước 1.200k, ưu đãi mỗi 30 ngày như sau:

 • Miễn phí 240GB Data tốc độ cao ( mỗi ngày 8GB Data x 30 ngày)
 • Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút
 • Miễn phí 100 phút gọi ngoại mạng Viettel
 • Miễn phí TV360 gói Basic

Thời hạn sử dụng các ưu đãi của gói cước trong vòng 180 ngày ( 6 chu kỳ x 30 ngày )

Đăng ký gói 6V200B bạn soạn tin: 6V200B KHG gửi 9123 hoặc bấm “ĐĂNG KÝ NHANH”

6V200B

1.200.000 đồng/180 ngày

Miễn phí 20 phút/ cuộc gọi nội mạng

Miễn phí 600 phút gọi ngoại mạng

& 1440GB DATA (8GB/ngày x 180 ngày)

( Hết 8GB/ngày ngưng truy cập )

ĐĂNG KÝ NHANH

Hoặc Soạn tin:

( 6V200B KHG gửi 9123 )

Gói cước 6V200C Viettel

Gói 6V200C là gói cước combo 6 tháng áp dụng cho thuê bao theo danh sách, giá cước 1.200.000đ, ưu đãi mỗi 30 ngày như sau:

 • Miễn phí 120GB Data tốc độ cao ( mỗi ngày 4GB Data x 30 ngày)
 • Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút (tối đa 1000 phút)
 • Miễn phí 25GB lưu trự trên LifeBox
 • Miễn phí xem phim trên ứng dụng TV360
 • Miễn phí 100 phút gọi ngoại mạng Viettel

Thời hạn sử dụng các ưu đãi của gói cước trong vòng 180 ngày ( 6 chu kỳ x 30 ngày )

Đăng ký gói 6V200C bạn soạn tin: 6V200C KHG gửi 9123 hoặc bấm “ĐĂNG KÝ NHANH”

6V200C

1.200.000 đồng

4GB Data/ngày x 180 ngày

& Miễn phí gọi nội mạng < 20p

ĐĂNG KÝ NHANH

Hoặc Soạn tin:

( 6V200C KHG gửi 9123 )

Các gói 4G Viettel 6 tháng mới nhất ưu đãi 2GB, 4GB, 6GB 1 ngày

Các gói tiện ích Data 6 tháng

Gói miễn phí Data Facebook 6 tháng

Gói 6FB30 là gói cước miễn phí Data truy cập Facebook và Messenger 6 tháng áp dụng cho thuê bao theo danh sách, giá cước 180k

Thời hạn sử dụng các ưu đãi của gói cước trong vòng 180 ngày ( 6 chu kỳ x 30 ngày )

Đang ký gói 6FB30 bạn soạn tin: 6FB30 KHG gửi 9123 hoặc bấm “ĐĂNG KÝ NHANH”

6FB30

180.000 đồng/ 180 Ngày

Miễn phí Data Facebook

& Miễn phí Data Messenger

ĐĂNG KÝ NHANH

Hoặc Soạn tin:

( 6FB30 KHG gửi 9123 )

Gói miễn phí Data TIKTOK, YOUTUBE, FACEBOOK 6 tháng giá 720k

Gói 6MXH120 là gói cước miễn phí Data truy cập Facebook và Messenger, Youtube, Tiktok 6 tháng áp dụng cho thuê bao theo danh sách, giá cước 120k 1 tháng tương đương 720k 6 tháng

Thời hạn sử dụng các ưu đãi của gói cước trong vòng 180 ngày ( 6 chu kỳ x 30 ngày )

Đang ký gói 6MXH120 bạn soạn tin: 6MXH120 KHG gửi 9123 hoặc bấm “ĐĂNG KÝ NHANH”

6MXH120

720.000 đồng/ 180 ngày

180GB (1GB/ngày x 180 ngày)

( Hết 1GB ngưng truy cập )

Miễn phí Data Facebook, Tiktok, Youtube

& Miễn phí Data Messenger

ĐĂNG KÝ NHANH

Hoặc Soạn tin:

( 6MXH120 KHG gửi 9123 )

Gói miễn phí Data TIKTOK, YOUTUBE, FACEBOOK 6 tháng giá 600k

Gói 6MXH100 là gói cước miễn phí Data truy cập Facebook và Messenger, Youtube, Tiktok 6 tháng áp dụng cho thuê bao theo danh sách, giá cước 100k 1 tháng tương đương 600k 6 tháng

Thời hạn sử dụng các ưu đãi của gói cước trong vòng 180 ngày ( 6 chu kỳ x 30 ngày )

Đang ký gói 6MXH100 bạn soạn tin: 6MXH100 KHG gửi 9123 hoặc bấm “ĐĂNG KÝ NHANH”

6MXH100

600.000 đồng/ 180 ngày

180GB (1GB/ngày x 180 ngày)

( Hết 1GB ngưng truy cập )

Miễn phí Data Facebook, Tiktok, Youtube

& Miễn phí Data Messenger

ĐĂNG KÝ NHANH

Hoặc Soạn tin:

( 6MXH100 KHG gửi 9123 )

Như vậy là bạn đã biết được tất cả các gói 4G Viettel 6 tháng rồi, hãy chọn cho mình gói cước phù hợp với nhu cầu, soạn tin nhắn đăng ký ngay để nhận ưu đãi Data và gọi thoại sử dụng 180 ngày mà không lo phát sinh nhé.

Viettelonline.org chúc bạn đăng ký gói Data 6 tháng thành công !