Trang Chủ / Thắc mắc thường gặp / Từ ngày 7/7/2021, Viettel triển khai các gói Combo VxC đa chu kỳ

Từ ngày 7/7/2021, Viettel triển khai các gói Combo VxC đa chu kỳ

Từ ngày 7/7/2021, Viettel triển khai các gói Combo đa chu kỳ cho khách hàng bao gồm: gói V70C đa chu kỳ, gói V90C đa chu kỳ và gói V120C đa chu kỳ. Các gói cước đa chu kỳ này sẽ giúp cho khách hàng tiết kiệm thời gian đăng ký và gia hạn dịch vụ hơn so với các gói cước 1 tháng.

Nội dung triển khai các gói Combo VxC đa chu kỳ

Thời gian triển khai: Ngày 7/7/2021

Đối tượng áp dụng:

? Thuê bao được tham gia gói cước đa chu kỳ 3V70C, 6V70C, 12V70C tương tự như đối tượng thuê bao đang được hưởng gói cước gốc V70C.

? Thuê bao được tham gia gói cước đa chu kỳ 3V90C, 6V90C, 12V90C tương tự như đối tượng thuê bao đang được hưởng gói cước gốc V90C.

? Thuê bao được tham gia gói cước đa chu kỳ 3V120C, 6V120C, 12V120C tương tự như đối tượng thuê bao đang được hưởng gói cước gốc C120C.

Từ ngày 7/7/2021, Viettel triển khai các gói Combo VxC đa chu kỳ
Từ ngày 7/7/2021, Viettel triển khai các gói Combo VxC đa chu kỳ

Chính sách sử dụng của các gói Combo VXC đa chu kỳ

1. Các gói V70C Viettel đa chu kỳ

Tên góiThông tin
3V70C
 • Giá: 210.000đ
 • Lưu lượng: 500MB/ngày, hết 500MB ngưng truy cập
 • Nội mạng: Miễn phí 10 phút/cuộc, tối đa 1000 phút/tháng
 • Hạn Dùng: 90 ngày
 • Bấm ĐĂNG KÝ NHANH
 • Hoặc soạn: 3V70C KHG gửi 9123
 • Xem chi tiết
6V70C
 • Giá: 420.000đ
 • Lưu lượng: 500MB/ngày, hết 500MB ngưng truy cập
 • Nội mạng: Miễn phí 10 phút/cuộc, tối đa 1000 phút/tháng
 • Hạn Dùng: 180 ngày
 • Bấm ĐĂNG KÝ NHANH
 • Hoặc soạn: 6V70C KHG gửi 9123
 • Xem chi tiết
12V70C
 • Giá: 840.000đ
 • Lưu lượng: 500MB/ngày, hết 500MB ngưng truy cập
 • Nội mạng: Miễn phí 10 phút/cuộc, tối đa 1000 phút/tháng
 • Hạn Dùng: 360 ngày
 • Bấm ĐĂNG KÝ NHANH
 • Hoặc soạn: 12V70C KHG gửi 9123
 • Xem chi tiết

2. Các gói V90C Viettel đa chu kỳ

Tên góiThông tin
3V90C
 • Giá: 270.000đ
 • Lưu lượng: 1GB/ngày, hết 1GB ngưng truy cập
 • Nội mạng: Miễn phí 20 phút/cuộc, tối đa 1000 phút/30 ngày
 • Ngoại mạng:Miễn phí 20 phút/30 ngày
 • Hạn Dùng: 90 ngày
 • Bấm ĐĂNG KÝ NHANH
 • Hoặc soạn: 3V90C KHG gửi 9123
 • Xem chi tiết
6V90C
 • Giá: 540.000đ
 • Lưu lượng: 1GB/ngày, hết 1GB ngưng truy cập
 • Nội mạng: Miễn phí 20 phút/cuộc, tối đa 1000 phút/30 ngày
 • Ngoại mạng:Miễn phí 20 phút/30 ngày
 • Hạn Dùng: 180 ngày
 • Bấm ĐĂNG KÝ NHANH
 • Hoặc soạn: 6V90C KHG gửi 9123
 • Xem chi tiết
12V90C
 • Giá: 1.080.000đ
 • Lưu lượng: 1GB/ngày, hết 1GB ngưng truy cập
 • Nội mạng: Miễn phí 20 phút/cuộc, tối đa 1000 phút/30 ngày
 • Ngoại mạng:Miễn phí 20 phút/30 ngày
 • Hạn Dùng: 360 ngày
 • Bấm ĐĂNG KÝ NHANH
 • Hoặc soạn: 12V90C KHG gửi 9123
 • Xem chi tiết

3. Các gói V120C Viettel đa chu kỳ

Tên góiThông tin
3V120C
 • Giá: 360.000đ
 • Lưu lượng: 2GB/ngày, Hết 2GB ngưng truy cập
 • Nội mạng: Miễn phí 20 phút/cuộc, tối đa 1000 phút/30 ngày
 • Ngoại mạng:Miễn phí 50 phút/30 ngày
 • Hạn Dùng: 90 ngày
 • Bấm ĐĂNG KÝ NHANH
 • Hoặc soạn: 3V120C KHG gửi 9123
6V120C
 • Giá: 720.000đ
 • Lưu lượng: 2GB/ngày, Hết 2GB ngưng truy cập
 • Nội mạng: Miễn phí 20 phút/cuộc, tối đa 1000 phút/30 ngày
 • Ngoại mạng:Miễn phí 50 phút/30 ngày
 • Hạn Dùng: 180 ngày
 • Bấm ĐĂNG KÝ NHANH
 • Hoặc soạn: 6V120C KHG gửi 9123
12V120C
 • Giá: 1.440.000đ
 • Lưu lượng: 2GB/ngày, Hết 2GB ngưng truy cập
 • Nội mạng: Miễn phí 20 phút/cuộc, tối đa 1000 phút/30 ngày
 • Ngoại mạng:Miễn phí 50 phút/30 ngày
 • Hạn Dùng: 360 ngày
 • Bấm ĐĂNG KÝ NHANH
 • Hoặc soạn: 12V120C KHG gửi 9123

Chọn ngay 1 gói cước VxC đa chu kỳ và đăng ký theo cú pháp để nhận các ưu đãi khủng sử dụng thoải mái không lo gia hạn dịch vụ mỗi tháng nhé !